Schowek (0)

 
 
 

Prasa

 
 
 

Polska, 26.11.2018 -

Gdy temperatura spada, należy zwrócić szczególną uwagę na transport i przechowanie niektórych produktów. Problem dotyczy wszystkich produktów posadzkarskich, choć dzielą się one na te mniej i bardziej wrażliwe. Przypominamy, co należy zrobić, by uchronić materiały przed mrozem oraz zachować ich doskonałe właściwości.

Wszystkie produkty muszą być bezwzględnie chronione w czasie transportu i magazynowania przed temperaturami ujemnymi. W przypadku składników B produktów na bazie poliuretanu ochronę należy rozpocząć już poniżej 10 stopni Celsjusza, ponieważ nawet w tej temperaturze może wystąpić krystalizacja. Jeśli do niej dojdzie, nie powinno się używać tych materiałów. Co do zasady, na mróz niewrażliwe są jedynie produkty sypkie. Temperatura, do której produkty zachowują swoją stabilność jest określona w ich kartach technicznych.

Zamiany dotyczą też stosowania produktów w warunkach zimowych. W przypadku wielu materiałów w niskich temperaturach dochodzi do wolniejszego utwardzania. Oznacza to, że czas obróbki automatycznie się wydłuża. Należy bezwzględnie przestrzegać minimalnych i maksymalnych temperatur oraz warunków określonych indywidualnie dla każdego produktu w ich kartach technicznych.

Praktyczne porady na okres jesienno-zimowy: 

  • planuj dostawy materiałów z uwzględnieniem warunków pogodowych, zwłaszcza w przypadku prognozowanych ekstremalnych temperatur i odpowiednio wcześniej aby zapewnić sobie transport na czas
  • kontroluj temperaturę materiałów przechowywanych w magazynie – rozpakuj palety i zadbaj, by każdy pojemnik był przechowywany w podobnych warunkach
  • przed zastosowaniem produktu na inwestycji sprawdź warunki panujące w pomieszczeniu i zweryfikuj, czy temperatura powietrza i podłoża jest zgodna z opisem w karcie technicznej produktu
  • żywicie powinny się aklimatyzować w miejscu inwestycji w temperaturze 15 stopni Celcjusza
  • jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z naszymi technikami